ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ PREMIUM SUPPORT

Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εξαιρετική ομάδα. Αν αναζητείτε μια σταδιοδρομία με πραγματικές ευθύνες σε μια δυναμική και νέα εταιρία, προσφέροντας υπηρεσίες που προσθέτουν αξία και προωθούν την ανάπτυξη, η απασχόληση σε εμάς θα σας προσφέρει αυτό που επιθυμείτε.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποια θέση στην Εταιρία μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Στείλτε το Βιογραφικό σας

    Πληροφορίες αποστολής Βιογραφικού

    Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης. Με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, μόλις υπάρξει ανάγκη, το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας.

    Η Premium Support θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Premium Support. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

    Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Εταιρίας μας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.