Υπηρεσίες

Telesales

Παρέχουμε εξειδίκευση αλλά και τις κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη υπηρεσιών telesales. Οι υπηρεσίες call center που διαθέτουμε συνδυάζουν δοκιμασμένες αλλά και άκρως επιτυχημένες τεχνικές πωλήσεων ενώ ενσωματώνουν και στρατηγικές telesales B2C & B2B.

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε για ολοκληρωμένες λύσεις call center και να πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η Premium Support  και οι άνθρωποι της, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία στον χώρο του business process outsourcing (BPO), για την πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών telesales, στρατηγικές πωλήσεων B2C & B2B, καθώς και όλες τις υποδομές που έχουν σχέση με τα call centers.

Τι Προσφέρουμε

Στην Premium Support έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε Προϊόντα και Υπηρεσίες, σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών κλάδων, όπως αυτό της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, προϊόντων εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας, αναλύει και προωθεί τις λίστες υποψήφιων πελατών, καταγράφει τα αποτελέσματα της επικοινωνίας μαζί τους (reporting). Οι agents έρχονται σε επικοινωνία με τους πελάτες, με γνώση και εμπειρία, εξηγώντας, αναλύοντας και δίνοντας απαντήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στο προϊόν ή την υπηρεσία. Οι σύμβουλοι πωλήσεων αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επαφή με τον πελάτη. Ο Project Manager της εταιρείας, επιβλέπει και εγγυάται την άρτια υλοποίηση του έργου σας.

Ξεκινήστε μαζί μας